De Voorstelling

Wij als theatergroep ZAAI willen u iets vertellen. U en de mensen om u heen. Wat wij u willen vertellen gaat over een bedrijf: Monzado. Het gaat over een systeem. Het systeem dat wij gecreëerd hebben en waar wij nu in leven.

Dit is een winst-georiënteerd systeem, waarbij kwantiteit voorop staat. Sneller en goedkoper produceren om meer en meer te kunnen consumeren; de economie moet blijven draaien, want de schuldenberg groeit ook. Via de vrije markt is het mogelijk geworden voor bedrijven zoals Monzado, om ongekend groot te worden.
Vrijheid is mooi, maar vrijheid zonder verantwoordelijkheid verwordt tot egoïsme. Deze vorm van vrijheid zorgt ervoor dat we in theorie allemaal miljonair zouden kunnen worden, maar in de praktijk hoopt het geld zich bij een kleine minderheid op. De verschillen tussen arm en rijk nemen wereldwijd toe.

Het systeem maakt het mogelijk dat een bedrijf de rechten heeft van een persoon, maar niet de plichten en verantwoordelijkheden. Sommige bedrijven streven naar ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’, groen en duurzaam, maar deze termen zijn ook hip en soms slechts windowdressing. De macht van multinationals is vaak groter dan die van overheden. De mensen die het werk doen, hebben nauwelijks inbreng. De prijs van producten is niet eerlijk. Lange termijn effecten van de op winst gebaseerde productiewijze, zoals milieubelasting, bodemdegradatie, gezondheidsrisico’s e.d. worden gebagatelliseerd en niet doorberekend.

In het geval van Monzado gaat het om een multinational, die via patenten op genetische gemanipuleerde voedselproducten, macht claimt over het leven zelf: namelijk over de zaden – dus de bron – van essentiële gewassen die wereldwijd nodig zijn voor de voedselvoorziening of kleding. Het gaat om bijvoorbeeld tarwe, mais, rijst, soja en groenten en ook om katoen. Monzado levert hybride zaden, waarbij altijd chemische onkruidverdelgers en insecticiden gebruikt moeten worden, die schadelijk zijn voor het milieu en bijdragen aan de bijensterfte. Door agressieve marketingstrategieën en rechtszaken, waarbij andere soorten worden weggeconcurreerd of waarbij Monzado het alleenrecht claimt op de door hem gemanipuleerde producten, kan een boer niet meer zijn eigen zaden kweken en wordt hij verplicht steeds bij Monzado te blijven inkopen. Door onder verschillende merknamen te produceren, weet men vaak niet, dat het steeds om Monzado gaat.

 

Wat heeft dit voor een gevolgen voor de biodiversiteit en de ecosystemen van de aarde en de voor het welzijn van de mens? Van wie is het leven? Welke toekomst laten wij na?
Met de voorstelling Monzado, brengen wij deze vraagstukken op een lichtvoetige, maar indringende manier onder de aandacht.

 

 

Advertenties